Firmaoverdragelse​​

Salg af virksomhed

Salg af en virksomhed er en absolut tillidssag. Uanset om det er en privat person, der ønsker at sælge generationers livsværk, eller en koncern, der af strategiske grunde ønsker at frasælge et datterselskab eller en forretningsaktivitet, skal opgaven løses med omhu og med optimal indsats. Naturligt skal et salg overlades til en professionel virksomhedsmægler, der gennem en objektiv vurdering kan rådgive om den rigtige pris, de rigtige salgsvilkår, og som har de fornødne ressourcer, redskaber og netværk til at kunne identificere den rette køber og sikre den optimale pris.
Køb af virksomhed

Virksomheder med en dynamisk ledelse og gode indtjenings- og kapitalforhold kan ofte forstærke en organisk udvikling gennem køb af konkurrerende virksomheder eller virksomheder med komplementære produkter og serviceydelser.

At erhverve en virksomhed, som ikke er udbudt til salg, kræver stor forberedelse, og nøglen til succes er, at såvel køber som sælger ved, at der i hele forhandlingsprocessen arbejdes med 100% diskretion. Hjortskov Advokatfirma kan virke som katalysator for en god dialog og et positivt resultat, idet det er vor erfaring, at en neutral part i sådanne situationer arbejder til fælles fordel.

Sammen med klienten udarbejder vi en profil af den ideelle virksomhed til opkøb. Ved hjælp af interne og eksterne databaser og klientens kendskab til markedet identificeres egnede købsemner. Herefter foretager Hjortskov Advokatfirma en grundig ekstern analyse af de udvalgte købsemner omfattende blandt andet regnskab, marked, produkter og ledelse, således at klienten kan danne sig et kvalificeret forhåndsindtryk af de udvalgte købsemner og et realistisk prisniveau for købet.

Næste skridt er en diskret henvendelse til ejerne af de potentielle købsemner.

Når dialogen er indledt, og der er en positiv interesse på begge sider, er det vores opgave at få handlen gennemført til alles tilfredshed.

Hvorfor Hjortskov Advokatfirma

Hjortskov Advokatfirma har den fornødne uddannelse og ekspertise til en sikker gennemførsel af en virksomhedshandel. Jura, finansiering og økonomi er kernekompetencer i vort daglige virke og er nødvendige discipliner i køb og salg af virksomheder.​

Hjortskov Advokatfirma er i færd med at opdatere hjemmesiden.

Har du ris / ros er du mere end velkommen til at kontakte os - 

klik her

​​

brev Hjortskov Advokatfirma - Hellerupvej 31 - 2900 Hellerup - Telefon: +45 3929 4910 - E-mail: sh@hjortskovadv.dk