Ejendomsadministration​

​Hjortskov Advokatfirma administrerer andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger, boligudlejningsejendomme og erhvervsudlejningsejendomme.

Vi varetager alt for en ejendomsadministration relevant sagsbehandling vedrørende ejendommene, som f.eks.

- Opkrævning af husleje, boligafgift, fællesudgifter, gårdlaugsbidrag, varme m.v.
- Betaling af regninger samt kontrol af ejendommens udgifter, herunder prioriteter, forsikringer, abonnementer m.v.
- Bogføring
- Besvarelse af henvendelser fra andelshavere, ejere, beboere m.v.
- Kontakt til viceværter
- Udfærdigelse af lejekontrakter for beboelses- og erhvervslejemål.
- Udsendelse af varme- og vandregnskaber
- Varsling af huslejestigninger
- Deltagelse i generalforsamlinger
- Juridisk rådgivning vedrørende foreningen/ejendommen
- Rådgivning vedrørende byggesager

Hver medarbejder har ansvaret for et antal ejendomme i samarbejde med en jurist. Juristen har det overordnede ansvar og besvarer juridiske spørgsmål vedrørende ejendommen. Endvidere deltager juristen i den årlige generalforsamling, normalt som dirigent. Medarbejderen har den daglige kontakt med lejere, andelshavere, håndværkere m.v. og varetager al korrespondance, opkrævning af husleje m.v. samt bogføring af ejendommens bilag i et selvstændigt bogholderi.

Ejendommens interesser bliver derfor varetaget af både en jurist og en medarbejder, som har et indgående kendskab til ejendommen.

​Hjortskov Advokatfirma er i færd med at opdatere hjemmesiden.

​Har du ris / ros er du mere end velkommen til at kontakte os -

Klik her

brev Hjortskov Advokatfirma - Hellerupvej 31 - 2900 Hellerup - Telefon: +45 3929 4910 - E-mail: sh@hjortskovadv.dk