Profil​

​Indehaver, advokat Svend-Erik Hjortskov er oprindeligt bankuddannet og har fungeret som filialdirektør i større pengeinstitutter.Før sin juridiske uddannelse endvidere afgangseksamen fra Handelshøjskolen(HD) og uddannelse som statsautoriseret ejendomsmægler.

Svend-Erik Hjortskov har møderet for Højesteret

Advokatfirmaet beskæftiger 2 advokatsekretærer.

En kernekompetence for Hjortskov Advokatfirma er ejendomsadministration af ejerforeninger og andelsboligforeninger. Berigtigelse af ejendomshandler er tillige et naturligt forretningsområde. Generelt er rådgivning i forbindelse med fast ejendom kernekompetencer, herunder entrepriseret, byggesager m.v.

Herudover beskæftiger advokatfirmaet sig med inkasso, retssagsbehandling og dødsbobehandling samt byggesagsadministration.

Hjortskov Advokatfirma er personligt ejet og beskikket af Justitsministeriet, og er en del af Advokatsamfundet.

Alle opgaver der udføres af Hjortskov Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, policenr. VAS1000230.

Efter nye regler fra 2015 dækkes indskud på klientkonto med op til 100.000 euro pr. klient(kr. 750.000). Overstiger klientens samlede indestående i samme bank mere end disse kr. 750.000 er overskydende indlån ikke dækket af indskydergarantiordningen.

 

Hjortskov Advokatfirma har cvr.nr. 17868446

Klientkonto føres bl.a. i Danske Bank, reg. nr. 3219 og konto 3219774532.

​Hjortskov Advokatfirma er i færd med at opdatere hjemmesiden.

​Har du ris / ros er du mere end velkommen til at kontakte os -

Klik her

brev Hjortskov Advokatfirma - Hellerupvej 31 - 2900 Hellerup - Telefon: +45 3929 4910 - E-mail: sh@hjortskovadv.dk