Ejendomshandel

Søgefasen

Du har - eventuelt sammen din bank - beregnet, hvor meget du kan afsætte til boligudgifter, og dermed hvilken bolig du har råd til at købe.

Du undersøger boligmarkedet i det område, hvor du ønsker at bo. Du udvælger de boligemner, der har din interesse. Fra ejendomsmæglere modtager du salgsopstillinger med priser og øvrige oplysninger.

Du kontakter Hjortskov Advokatfirma, hvor du kan få indledende køberrådgivning helt gratis og uforpligtende for dig.

Vi rådgiver dig om din ejendomshandel -pris, vilkår, forsikringsforhold, finansiering med videre - også hvis du kun har løse planer om at købe fast ejendom.

Forhandlings- og rådgivningsfasen

Når du har fundet en bolig, som du kan tænke dig at give et købstilbud på, beder du ejendomsmægleren udarbejde et udkast til købsaftale på baggrund af dine ønsker. Du kan vælge at underskrive købsaftalen på dette tidspunkt, hvis den svarer til dine forventninger, men husk i så fald at få indføjet et "advokatforbehold", der skal sikre dig, at Hjortskov Advokatfirma kan godkende købsaftalen "i sin helhed".

Du sender købsaftalen med samtlige bilag til os eller beder ejendomsmægleren om at gøre dette.

Ved modtagelse af sagen hos os, ringes der typisk samme dag til dig for at bekræfte, at vi har modtaget sagen, og for at aftale nærmere med dig.

Vi gennemgår købsaftalen sammen med dig - almindeligvis ved et møde på vort kontor eller telefonisk. Hjortskov Advokatfirma rådgiver dig om forsikring og finansiering - herunder dit valg mellem forskellige lånetyper - kontantlån, obligationslån eller helt anden finansiering.

Vi fremkommer med eventuelle indsigelser og tilsikrer, at købsaftalen overholder alle de juridiske krav, og at den som helhed er udarbejdet korrekt og er i overensstemmelse med dine ønsker.

Vi retter dine eventuelle indsigelser / ændringsforslag til den foreliggende købsaftale til ejendomsmægleren og forhandler pris og øvrige vilkår på dine vegne. Ofte udarbejder vi en allonge til købsaftalen, som sælger anmodes om at tiltræde, når sælger i øvrigt underskriver købsaftalen.

Finansierings- og opfølgningsfasen
Du vælger finansiering og forsikring.

I forbindelse med underskrivelsen af købsaftalen - eller eventuelt senere hvis dette fremgår af købsaftalen deponerer du det i aftalen fastsatte kontante beløb hos ejendomsmægleren.

Før du underskriver købsaftalen er det vigtigt at du har sikret dig den rigtige finansiering. Ejendomshandler foregår typisk kontant i dag. Din bank skal derfor stille en bankgaranti for restkøbesummen, der afløses af en kontant deponering på overtagelsesdagen. Banken bevilger typisk denne garanti, hvis garantien kan afløses af en endelig finansiering med ejerskiftelån og egenkapital eller banklån.

Ejendomsmægleren fremsender købsaftalen til sælgers underskrift.

Når sælgers underskrift på købsaftalen foreligger, hjemtages der tilbud på ejerskiftelån.

Hjortskov Advokatfirma følger løbende op på de tagne advokatforbehold, således at handlen hurtigst muligt kan anses for "endelig"; det vil sige, at den er bindende for begge parter, og at der ikke er udestående forhold, som ikke er afklaret.

Såfremt vi har betinget handlen af fremkomsten og godkendelsen af yderligere bilagsmateriale - for eksempel servitutter og deklarationer tinglyst på ejendommen - vil du almindeligvis få tilsendt kopi af bilagsmaterialet, når dette foreligger, med mindre materialet anses for uproblematisk i relation til handlen.

Du skal muligvis deponere yderligere en i købsaftalen fastsat sum - typisk i sælgers pengeinstitut. Pengeinstituttet skal fremsende en deponeringskvittering til Hjortskov Advokatfirma, som først frigiver det deponerede beløb, når ejendomshandlen er helt på plads.

Ekspeditionsfasen
Hjortskov Advokatfirma indsamler det for handlen relevante materiale til udarbejdelse af skøde.

Vi udarbejder eventuel gældsovertagelseserklæring, som du skal underskrive. Gældsovertagelseserklæringen returneres til os, som sørger for, at den kommer frem til långiver.

Vi udarbejder digitalt skøde og eventuelt digitalt sælgerpantebrev. Der fremsendes fuldmagter til din underskrift, hvis du ikke ønsker at benytte din egen digitale signatur. Fuldmagterne skal returneres til Hjortskov Advokatfirma, der registrerer dem hos Tinglysningsretten. Sælger eller dennes repræsentant anmodes om at signere skødet digitalt.

Du skal være opmærksom på, at købsaftalen med vor godkendelsesskrivelse med vilkår er det juridiske grundlag for ejendomshandlen.

Hjortskov Advokatfirma beder dig på dette tidspunkt om at indbetale stempelomkostninger og tinglysningsafgift, som skal betales til det offentlige i forbindelse med tinglysningen af skøde og pantebrev.

Når skødet er signeret af os/dig samt sælger anmeldes dette til Tinglysningsretten af Hjortskov Advokatfirma. Vi deltager i storkundeordning vedrørende tinglysningsafgift og hæfter fra dette tidspunkt for tinglysningsomkostningerne. Derfor skal beløbet være indbetalt forinden tinglysning.

Den dag du overtager din nye bolig skal forbrugsmålere aflæses, og der skal fremskaffes alt yderligere relevant materiale til udarbejdelse af refusionsopgørelse. Til aflæsning af forbrugsmålere kan du benytte særlige aflæsningsskemaer, som du modtager fra os eller fra mægleren.

Hjortskov Advokatfirma udarbejder refusionsopgørelse. Når vi kan konstatere anmærkningsfrit skøde i tingbogen, og du formelt har fået "papir" på handlen, frigiver vi købesummen til sælger. Hjortskov Advokatfirma sender ejendomshandlens dokumenter - herunder kopi af det digitale tinglyste skøde - til dig, og din ejendomshandel er nu på plads.

Såfremt der efterfølgende måtte opstå spørgsmål vedrørende ejendomshandlen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Vi arkiverer alle sagsbilag i minimum fem år fra sagens afslutning.

Hjortskov Advokatfirma er i færd med at opdatere hjemmesiden.

Har du ris / ros er du mere end velkommen til at kontakte os - 

klik her

​​

brev Hjortskov Advokatfirma - Hellerupvej 31 - 2900 Hellerup - Telefon: +45 3929 4910 - E-mail: sh@hjortskovadv.dk